เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ราชภัฏ "โพลล์"

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ลำดับที่ เผยแพร่ โพลล์ ไฟล์เอกสาร ผู้เข้าชม
1. 3 ม.ค. 2564 สำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” New PDF
2. 23 ธ.ค. 2563 สำรวจ....การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย PDF
3. 23 พ.ย. 2563 ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย PDF
4. 2 พ.ย. 2563 ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-เมียนมา PDF
5. 24 พ.ค. 2563 ประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 PDF
6. 11 พ.ค. 2563 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 PDF
ราชภัฏ "โพลล์"