เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ราชภัฏ "โพลล์"

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ลำดับที่ เผยแพร่ โพลล์ ไฟล์เอกสาร ผู้เข้าชม
1. 24 พ.ค. 2563 ผลการประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 New PDF
2. 11 พ.ค. 2563 ผลการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 PDF
ราชภัฏ "โพลล์"