เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ราชภัฏ "โพลล์"

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ลำดับที่ เผยแพร่ รายการ ผู้เข้าชม
1. 25 ก.พ. 2564 EP5 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อ การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (25 ก.พ. 64) New
2. 19 ก.พ. 2564 EP4 ผลสำรวจการวางแผนทำกิจกรรมสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (19 ก.พ. 64)
3. 16 ก.พ. 2564 แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (16 ก.พ. 64)
4. 8 ก.พ. 2564 EP3 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อ การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (8 ก.พ. 64)
5. 4 ก.พ. 2564 แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (4 ก.พ. 64)
6. 30 ธ.ค. 2563 EP2 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (30 ธ.ค. 63)
7. 29 ธ.ค. 2563 EP1 การปรับตัวชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (29 ธ.ค. 63)
ราชภัฏ "โพลล์"