เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ราชภัฏ "โพลล์"

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) “ราชภัฏ โพลล์” | Rajabhat Pollคำอธิบาย

1. Banner ขนาด 713x350 pixels (100%)

2. ชื่อโพลล์ในช่องสีขาว จะเปลี่ยนแปลงตามผลการสำรวจโพลล์ล่าสุด


Code สำหรับเผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์