เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


ลำดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
1. มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม พิษณุโลก สุโขทัย
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ตาก
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ชัยนาท
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ลพบุรี นครนายก
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ พังงา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม กาฬสินธุ์
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยอง จันทบุรี ตราด
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยโสธร
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ลำพูน
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี สระแก้ว
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ยโสธร
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา สตูล พัทลุง
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ระนอง สมุทรสงคราม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี สมุทรสงคราม
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย พะเยา
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ขอนแก่น