เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


ลำดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ตาก
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชัยนาท
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม สุพรรณบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ตรัง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นนทบุรี นครนายก
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก สุโขทัย
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ พังงา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม กาฬสินธุ์
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยอง จันทบุรี ตราด
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยโสธร
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ลำพูน
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี สระแก้ว
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา สตูล พัทลุง
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย พะเยา
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ขอนแก่น