โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลำดับที่ เผยแพร่ รายการ ผู้เข้าชม
1. 19 มี.ค. 2564 U2T (15 มีนาคม พ.ศ.2564) ประชุม หน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ช่วงที่ 2 New 189
2. 19 มี.ค. 2564 U2T (15 มีนาคม พ.ศ.2564) ประชุม หน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ช่วงที่ 1 266
3. 2 ก.พ. 2564 โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ปฐมนิเทศ (2 ก.พ. 64) 120
4. 1 ก.พ. 2564 โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ปฐมนิเทศ (1 ก.พ. 64) 178
5. 31 ม.ค. 2564 โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ปฐมนิเทศ (31 ม.ค. 64) ภาคบ่าย 67
6. 31 ม.ค. 2564 โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ปฐมนิเทศ (31 ม.ค. 64) ภาคเช้า 180
7. 31 ม.ค. 2564 โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ปฐมนิเทศ (31 ม.ค. 64) 139
8. 10 ก.พ. 2564 KPRU-U2T ลุกขึ้นมาทำ!!! 690
KPRU U2T