ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก เพิ่มเติม จำนวน 60 อัตรา


ประกาศ, เอกสารดาวน์โหลด.........

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ