ประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนให้ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


1. ท่านคิดว่าในปัจจุบัน พรก. ฉุกเฉิน มีความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพียงใด

2. การที่ พรก. ฉุกเฉิน จะมีการต่ออายุอีก 1 เดือน คือขยายถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จะทำให้ท่านมั่นใจการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มากเพียงใด

3. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการผ่อนปรนเวลาเคอร์ฟิว (23.00 – 04.00 น.)

4. ท่านมีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ของท่านมากน้อยเพียงใดว่าท่านจะไม่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเข้าไปใช้บริการ/เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทดังต่อไปนี้ จากการผ่อนปรนระยะที่ 1


4.1 กิจการตลาด

4.2 กิจการร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหา

4.3 กิจการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง

4.4 กิจการกีฬาและสันทนาการ สนามกีฬากลางแจ้ง ที่ไม่เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน

4.5 กิจการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะบริการตัด สระ ไดร์

4.6 กิจการร้านตัดขนสัตว์ รับฝากเลี้ยงสัตว์

5. ท่านมีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ของท่านมากน้อยเพียงใดว่าท่านจะไม่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเข้าไปใช้บริการ/เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทดังต่อไปนี้ จากการผ่อนปรนระยะที่ 2


5.1 ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

5.2 โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ฟิตเนส (เฉพาะส่วนฟรีเวท)

5.3 สระว่ายน้ำสาธารณะ

5.4 ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม ให้เปิดเฉพาะการจัดประชุมขององค์กร

5.5 กองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้มีทีมงานไม่เกิน 50 คน โดยแต่ละแผนกและหน้าฉากต้องไม่เกิน 5 คน

5.6 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะและหอศิลป์

6. การรับรู้และความเชื่อมั่นต่อแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในช่วงผ่อนปรนระยะที่ 2


6.1 การรับรู้ต่อแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

6.2 ท่านมีความเชื่อมั่นในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ต่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระดับใด

7. ท่านมีกำลังใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มากน้อยเพียงใด/ในระดับใด

8. ข้อมูลทั่วไป


เพศ

อายุ(ปี)

ระดับการศึกษา

อาชีพหลักในปัจจุบัน

จังหวัดที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน

ขอขอบคุณท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคำตอบที่มีคุณค่า