มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร "โพลล์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับที่ เผยแพร่ โพลล์ ไฟล์เอกสาร ผู้เข้าชม
1. 4 ต.ค. 2563 ผลการสำรวจผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 New PDF
2. 28 พ.ค. 2563 ผลการย้ำ!! พรก.ฉุกเฉินสำคัญ เผย!! ควรส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่น แอพพลิเคชั่นไทยชนะชี้ ชาวกำแพงเพชรมั่นใจปลอดเชื้อโควิด-19 จากการใช้บริการฯ PDF
3. 14 พ.ค. 2563 ผลการสำรวจราชภัฏกำแพงเพชรโพลล์ เผย โควิด-19 ทำชาวกำแพงเพชร เครียด มั่นใจ!! การบริหารจัดการของจังหวัด และผู้ประกอบการ เอาอยู่ PDF
4. 25 เม.ย. 2563 ผลการสำรวจการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ฯ PDF
5. 29 เม.ย. 2563 ผลการสำรวจความพร้อมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร PDF
ราชภัฏกำแพงเพชร "โพลล์"