มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร "โพลล์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชรโพลล์

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563