การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ลงทะเบียน คณะกรรมการ

สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์/เอกสาร *

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ